نجات دهنده حقیقی کیست؟

 نجات روح

وقتی روح تو در جهنم باشد و گرفتار رنج و فشار و تنهایی، چه فایده كه حتی اگر جسم تو در بهشت باشد. آنگاهی كه در حال مرگی و بیماری و ناتوانی تو را در خود گرفته است همۀ گنج ها و ثروت های این دنیا به چه كارت می آیند؟ با وجود همۀ نعمت ها و راحتی ها اگر قرار باشد تا ابد در زندان تنهایی خود محبوس شوی آیا این راحتی غیر از رنج كشیدن است؟

پس برای ادامۀ زندگی مهم‌ترین اتفاقی كه باید برایت رخ دهد، نجات روح تو است. این مهم تر از خواب و غذا و نفس كشیدن است. زیرا حتی اگر جسم بمیرد و به خیال خود خلاص شود، روح سرگردان به رنج خود ادامه خواهد داد.

پس قبل از هر كاری نجات روح تو مهم تر است زیرا حیات حقیقی تو به آن وابسته است. رهانندۀ روح ات را پیدا كن و نجات دهنده ات را بشناس زیرا نجات تو با او ممكن است. طبیب الهی را جستجو كن كه درمان تو با طبابت او میسر می شود. حال كه نجات دهنده در این نزدیكیست و روح تو در زیر آوار سهمگین اوهام گرفتار آمده با تمام روح ات فریاد بزن و او را متوجه خود كن، لكن به یاد داشته باش كه نجات حقیقی در خداوند است و تنها نجات دهنده خداوند است. و اگر او خوانده شود پاسخ خواهد داد…

آرامش روح ات را در حضور الهی تجربه كن بگذار دردها و رنج ها و ناراحتی هایش در حضور الهی شفا یابد و تنهایی ات با وجود او پایان پذیرد..

-استاد ایلیا میم

www.ostad-iliya.org

برچسب ها:الیاس رام الله ,فتاحی , ال یاسین , استاد ایلیا, ایلیا میم رام الله, الیا رام الله, رامالله, رام اللهیان, رام اله, ایلیا رام اله, راما الله, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, آل یاسین, اِلیاسین , ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام الله,روح ,نجات , جهنم , بهشت , نجات حقیقی , رنج , تنهایی , مرگ , ناتوانی , فشار, جسم , حال و آینده , گنج , ثروت , دنیا , بیماری , زندان, خواب , غذا , روح سرگردان , نجات روح تو , نجات جسم تو , مردن , حیات , طبیب , رهاننده روح , طبیب الهی , غذای روح , آرامش , درد و رنج , شفا , نجات حقیقی , آرامش روح , نجات دهنده , حضور الهی , پاسخ خداوند , درد روح , پایان تو,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s