سربازان گمنام امنیتی،تاریخچه رام الله را به هند و فلسطین ربط می دهند تا از این طریق ایلیا رام الله (پیمان فتاحی) را تخریب کنند

بازجویان گمنام امنیتی، سال هاست درباره ی تاریخچه رام الله متن می نویسند، فیلم می سازند، سخنرانی می کنند و … تا اثبات کنند که تاریخچه رام الله به هند و فلسطین ربط دارد. در طول این سال ها آن ها تمام سعی خود را برای اثباتِ فرقه بودن ایلیا رام الله و شاگردانش انجام دادند.

این بازجویان بعد از 400 روز نگهداری ایلیا رام الله در بند 209 اوین نتوانستند از او فیلم اعتراف ضبط کنند به همین دلیل فیلم های موجود از جمله فیلم های بازجویی و گفتگوهای انتقادی مانند گفتگوی زیر را مونتاژ و تحریف کردند و از آن یک فیلم دروغین اعتراف ساخته و در شبکه خبر پخش کردند.

آفتاب آمد دلیل آفتاب

گفت و گوی انتقادی

(قسمت اول)

گفت و گوي انتقادي,پلوراليزمديني, جدايي دين از سياست, تفسير قرآن,رام‌الله, مناظره,

 گفتگوی زیر در تاریخ ‏٩/٥/١٣٨٢ با دو تن از اعضاء منتسب به گروه حزب ا… صورت گرفته است. مصاحبه‌کنندگان درخواست خود را مبنی بر انجام یک گفتگوی دوستانه و در عین حال انتقادی از مدتی پیش مطرح کرده بودند. لازم به ذکر است که در پیاده‌سازی نوارها، بعد از دو بار بازخوانی املائی، تغییرات جزئی ویرایشی صورت گرفته است.

 

11. ظاهراً در كودكی و در زمان مدرسه، مؤذن و امام جماعت مدرسه و از قاریان و حافظان قرآن بوده اید. چرا همین جریان مطمئن را ادامه ندادید و كار خود را در حوزة ‌علمیه دنبال نكردید؟

در كنار اینها جنبه‌های دیگری هم بوده. چند بار هم از مدرسه اخراج شدم. چند بار هم توسط معلمان مدرسه محكوم شدم…

 

12. دلیل اخراج از مدرسه و محكومیت چه بود؟

هر بار به دلیلی. اولین اخراج مربوط به اولین روز مدرسه بود. وقتی وارد كلاس شدم مبصر از كلاس پنجمی‌ها بود، یكی از بچه‌ها را كتك زد. به او گفتم كه نباید اینكار را بكند اما او كار خودش را كرد و من هم مجبور شدم او را بر زمین بكوبم و گلویش را بگیرم. در اولین زنگ تفریح بچه‌های كلاس اول و دوم و سوم كه دل خوشی از كلاس پنجمی‌ها نداشتند مرا بالای سر گرفتند و شعار دادند. همین، دلیل اولین اخراج از مدرسه شد. دلیل آخرین محكومیت كه چند سال بعد اتفاق افتاد این بود كه به معلم دینی گفتم انسان پیش از آفرینش خود با خدای خود یكی بود. هنوز هم در ذات خود با خداوند یكیست. همین باعث شد كه در اواخر دوران مدرسه مرا دانشمند دیوانه صدا بزنند و مورد آزار و توهین و تمسخر قرار دهند. موارد دیگری هم بین این دو موضوع اتفاق افتاد اما اصل موضوع این بود كه نگاه ما مانند همدیگر نبود پس خدای ما، ‌روح ما و زندگی ما هم یكسان نبود و گاهی در تضاد و تناقض با هم بود. یك زمانی هم با اشارة‌ یكی با درس و مدرسه وداع گفتم…

 

13. منظور شما از «همان اندک را هم سوزاندم» که درباره تحصیلات رسمی گفته اید چیست؟

آن مطالب را فراموش کردم. فکر کنم برای اکثر انسانها هم همین اتفاق می‌افتد. اکثر آن را فراموش می‌کنند. یک بار هم قسمتی از مدارک تحصیلی را که از مدرسه گرفته بودم، آتش زدم…

ـ

14. اسم رام‌الله از كجا گرفته شده و ریشة فرهنگی آن چیست؟

رام الله یعنی كسی كه خداوند او را رام و تسلیم خود ساخته و خدمتگزار خود قرار داده است. كسی كه روح و جانش در تصرف خداست و خداوند او را كه موجودی وحشی بوده، رام خود كرده است. خیلی دوست دارم رام الله، به همین معنایی که گفتم باشم اما این حرف خیلی بزرگ است که انسان تماماً و کاملاً رام و تسلیم خداست. خیلی دوست دارم که مطلقاً خدمتگزار خدا و تحت تصرف خدا باشم اما این هدفی بسیار بزرگ است. البته مدت کمی بعد از آنکه به نام رام الله معرفی شدم در بیانیه‌ها اعلام کردیم که رام الله اسم بنده نیست…

برای خواند ادامه این مطلب اینجا را کلیک نمایید

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s