آزمایش موفق ساعتی برای اندازه‌گیری دقیق تر زمان

130710112304_optical_lattice_clocks_304x171_bbc_nocredit

ساعت جدید نوسانات اتمهای استرونتیوم را در اثر تحریک شدن با لیزر اندازه گیری می کند و در هر ٣٠٠ میلیون سال تنها یک ثانیه انحراف دارد

دانشمندان گفته اند که راه دقیقتری برای سنجش زمان پیدا کرده اند.در حال حاضر برای شمارش ثانیه ها از ساعتهای اتمی مبتنی بر حرکت اتمهای عنصر سزیوم استفاده می شود، اما دانشمندان می گویند که حرکت اتمهای عنصر استرونتیوم مبنای دقیقتری برای سنجش زمان است.

دانشمندان فرانسوی گفته اند که ساعتهای جدید در هر ٣٠٠ میلیون سال تنها یک ثانیه خطا دارند.این در حالی است که انحراف در دقت ساعتهای اتمی مبتنی بر حرکت اتمهای سزیوم یک ثانیه در ١٠٠ میلیون سال است.این دانشمندان در مقاله ای در نشریه Nature Communications نوشته اند که ساعتهای آنها سیستم بهتری برای سنجش دقیق زمان فراهم می کند.

استفاده از لیزر

در زمانهای قدیم حرکت زمین دور محور خود مبنای سنجش زمان بود. هر یک چرخش کامل زمین یک روز است.اما ‘روز’ واحد سنجش دقیقی نیست چون به دلیل حرکتهای جانبی، بعضی روزها بلندتر و بعضی کوتاهتر هستند.ساعت اتمی مبتنی بر حرکت اتمهای عنصر سزیوم به دلیل دقت بسیار بالا از دهه ١٩٦٠ برای تعیین ثانیه مورد استفاده عمومی بوده است.در ساعتهای اتمی، اتمهای سزیوم در اثر امواج مایکروویو به حرکت نوسانی منظم در می آیند و زمان ثانیه بر اساس این نوسانات منظم تعریف می شود.ساعت جدید دانشمندان فرانسوی نوسانات اتمهای استرونتیوم را در اثر تحریک شدن با لیزر اندازه گیری می کند.حرکت نوسانی امواج لیزر سریعتر از حرکت نوسانی امواج مایکروویو است و لذا به دلیل کوچکتر شدن زمان نوسانات اندازه گیری زمان دقیقتر انجام می شود.به همین دلیل ساعتهای ‘استرونتیومی’ از ساعتهای ‘سزیومی’ سه برابر دقیقتر هستند.سنجش دقیق زمان در صنعت ارتباطات و همچنین ناوبری ماهواره ها اهمیت فوق العاده دارد و گروه محققان فرانسوی می گویند که امیدوارند ساعت جدید آنها، یک روز به باز تعریف ثانیه به عنوان واحد زمان کمک کند.ساعت دیگری که در حال آزمایش شدن است ساعت یونی است. یون اتم عنصری است که یک یا بیشتر الکترون کسب کرده یا از دست داده و بنابرین دارای بار مثبت یا منفی الکترومغناطیسی است.ساعت یونی در هر چند میلیارد سال تنها یک ثانیه انحراف دارد اما به دلیل این که بر اساس تنها یک یون طراحی شده است، هنوز شیوه ای آن قدر با ثبات تلقی نمی شود که مورد استفاده گسترده قرار گیرد.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s