Tag Archives: بانک

چرا آمریکا پول ایران را توقیف کرد؟

یک مقام وزارت دادگستری آمریکا از دیوان عالی این کشور خواسته است که با درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران در خصوص دو میلیارد دلار پول مسدود شده آن مخالفت کند به گزارش روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال»، دونالد ویریلی، مقام … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

بنيانگذار الاهيسم –استاد ایلیا میم رام الله-پیمان فتاحی

بنيانگذار الاهيسم به روايت يكي از شاگردان استاد ایلیا رام الله تعليمات الاهيسم در ايران و خاورميانه براي اولين بار توسط ايليا بيان مي‌شد اما بنيانگذار اين تعليمات تا آنجا که ما مي‌دانيم ايليا نيست بلکه ايليا يکي از راويان … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

واکنش به منتقدان و بدبینان- استاد ایلیا میم رام الله-پیمان فتاحی

واکنش به منتقدان و دشمنان به روايت ال ياسين در موقعيت‏هايي که بحثي پيش آمده است ايليا غالباً اصراري بر اثبات و مورد قبول واقع شدن خود توسط ديگران نداشته است.[1] بعضي از مواقعي که از او دليل و مدرکي … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

بنيانگذار الاهيسم –استاد ایلیا میم رام الله-پیمان فتاحی

بنيانگذار الاهيسم به روايت يكي از شاگردان استاد ایلیا رام الله تعليمات الاهيسم در ايران و خاورميانه براي اولين بار توسط ايليا بيان مي‌شد اما بنيانگذار اين تعليمات تا آنجا که ما مي‌دانيم ايليا نيست بلکه ايليا يکي از راويان … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment